Thaddaus Baron von Lison

Słowo wstępne

Witam Państwa w ELITE CLUB-ie Monaco – Warszawa, elitarnej organizacji skupiającej w swych szeregach ludzi dobrej woli, którzy mają ambicje podjąć wyzwanie wcielania w życie wizji lepszego świata, opartego na pokoju, tolerancji i wzajemnym zrozumieniu.

ELITE CLUB Monaco-Warszawa jest silnie rozwijającą się, licząca się w Europie i na całym świecie organizacją skupiającą wybitne jednostki z różnych grup społecznych t.j. biznesmenów, potentatów finansowych, dyplomatów, wysoko postawionych polityków, ludzi ze środowisk naukowych i artystycznych. Wielu jego członków wywodzi się z szanowanych rodów arystokratycznych. Nasz elitarny klub jest politycznie neutralny i pozawyznaniowy. Istotnym jest również aspekt charytatywny naszej działalności.

Nadrzędnym celem naszego stowarzyszenia jest integracja i reprezentacja wspólnych interesów przedsiębiorców dużych międzynarodowych firm jak również mniejszych o dużym potencjale, silnie rozwijających sie firm krajowych i zagranicznych. Jesteśmy nie tylko pomysłodawcami ciekawych projektów ale również aktywnie świadczymy kompleksowe usługi doradcze a dzięki szerokim kontaktom biznesowym umożliwiamy ich realizację.

Głównym naszym założeniem jest synergiczne działanie różnych podmiotów biznesowych, co zawsze jak wiemy, skutkuje sukcesem finansowym. A więc efekt organizacyjny takiej synergii przynosi konkretne korzyści dla poszczególnych członków klubu i ich firm.

Przyjęty członek do E.C. jest osobą zaufaną w relacjach partnerskich, realizującą swoje obowiązki w najbardziej kompetentny sposób dostarczając wiedzy i umiejętności w celu wspierania wspólnych interesów wszystkich członków.

Cennym jest wsparcie ekspertów prawnych i ekonomicznych, osób zajmujących się rekrutacją, publikowaniem informacji i marketingu. Od członków oczekiwane jest zawsze pełne zaangażowanie w realizację projektów.

W wielu miastach Europy i poza Europą organizujemy zwykle spotkania nieformalne,” robocze”, których głównym celem jest umożliwienie członkom lepszego poznania się, wymiany informacji, omówienia kwestii budżetowania i konkretyzowania potencjalnych projektów.

Międzynarodowy charakter CLUBU, to dziedzictwo wspólnej historii, która w pewnej mierze zaszczepia rzeczywistą świadomość wspólnoty.

Jeśli Europa traci dzisiaj, jak się wydaje, na atrakcyjności, to naszym zdaniem przyczyna nie tkwi wyłącznie w słabości instytucji europejskich, lecz w braku zaangażowania na rzecz projektów europejskich.

Zdajemy sobie sprawę, że kształtowanie świadomości europejskej jest zadaniem nie tylko dla polityków ale i dla businessmenów. Dlatego wyzwanie to stawiamy naszym członkom, którym bliskie są wartości i cele różnorodnych wspólnych projektów.

Oczekujemy od członków naszej organizacji aby swoją postawą i działalnością – także tą skromną we własnym środowisku – mieli wpływ na kształtowanie świadomości europejskiej.

Działalność w CLUBIE to honor, odpowiedzialność oraz wola indywidualnych członków, którzy dobrowolnie wyrazili swą gotowość do brania udziału w zadaniach i międzynarodowych projektach jakie stawia sobie ELITE CLUB.

Przynależność do ELITE CLUBU to drzwi do otwartej i swobodnej debaty pomiędzy członkami – organizowane wspólne spotkania pozwalają na zróżnicowane spojrzenie na najważniejsze problemy w ujęciu bilateralnym, wspólnotowym i globalnym.

W naszych szeregach widzimy chętnie nie tylko wizjonerów, lecz również ludzi, którzy wspólną, często ciężką pracą, wykorzystując posiadane możliwości, skutecznie chcą wcielać w życie misję naszego ELITE CLUBU.

Na szczególną uwagę działalności Clubu zasługuje fakt stałego i wzmożonego zacieśniania kontaktów naszych członków poprzez organizowanie spotkań w Monaco, gdzie ma miejsce nasza główna siedziba, na corocznych atrakcyjnych iventach. Tradycyjnie już, są to bale, koncerty muzyczne, wystawy malarstwa i inne atrakcje a przede wszystkim spotkania z ludźmi sukcesu z całego świata.

Zapraszam do Monaco.

Prezydent Elity Clubu

Thaddäus Freiherr v. Lison